Islamská légia

Muammar al-Gaddafi
Muammar al-Gaddafi. (Zdroj: Libyen.com.)

Islamská légia (al-Failaka al-Islamiya) bola líbyjskou jednotkou určenou primárne na plnenie úloh expedičného zboru. Šlo o pan–arabskú vojenskú organizáciu založenú v roku 1972. Kaddáfí si predstavoval, že mu pomôže k vytvoreniu jeho vysnívaného arabského štátu v severnej Afrike.

Kaddáfí už keď získal moc v roku 1969 dal svetu jasne najavo, že jedným z jeho cieľom je vytvorenie takého štátu. Avšak malo ísť o arabský štát. To predstavovalo problém len v prípade Čadu v ktorom bolo zakorenené kresťanstvo. Zato lepšie si už rozumel so sudánskym režimom. Ale aj tu bola počiatočná zhoda nasledované rozkolom. Spočiatku chcel Kaddáfí postupovať diplomaticky, no pri plánoch ktoré mali zbaviť mocichtivých ľudí vplyvu a rozdeliť krajiny to nemohlo fungovať.

Preto v roku 1972 vytvoril Islamskú légiu. Jej úlohou bolo pomôcť ako len bude môcť pri zjednocovaní a “arabizácii“ regiónu. Prioritou pre légiu mal byť z počiatku Čad a Sudán. V provincii Darfúr – dodnes ako vieme dosť problémové miesto...– podporil skrz légiu vznik organizácie Tajammu al-Arabi ktorá bola silne pan–arabská a chcela svoje myšlienky vsugerovať celému regiónu. Nadviazané väzby boli veľmi silné, organizácie si vymieňali skúsenosti, členov či zdroje príjmov.

Légia bola primárne zložená z obyvateľov severoafrických krajín ktorí prišli do Líbye, no v roku 1981 sa podľa niektorých zdrojov podarilo získať niekoľko stoviek príslušníkov z Pakistanu ktorí boli prilákaní do krajiny pod zámienkou civilnej práce. Dobrovoľníci ale museli byť najprv zmenení na vojakov. Tí čo prichádzali nemali ani len poňatia o vojne, nemali žiadny alebo len mizerný vojenský výcvik, a neraz nemali ani len základné vzdelanie. Podľa istého francúzskeho žurnalistu šlo o imigrantov ktorí mnohokrát ani nevedeli čo podpísali keď prišli, a nie vždy sa pridali úplne dobrovoľne.

Légia bola vyslaná na najrôznejšie miesta ako napr. Palestína, Sýria, Uganda či Libanon. Ale primárnym cieľom zostal naďalej Čad. V roku 1980 až okolo 7 000 legionárov bojovalo v druhej bitke o N´djamenu (čadské hlavné mesto). V roku 1983 poskytol do bojov v Čade ľudí aj marxistický režim v Benine. Keď roku 1987 začala ďalšia ofenzíva do Čadu v Darfúre sa už nachádzalo okolo 2 000 príslušníkov légie. Pokračujúce nepokoje si medzi rokmi 1985 a 1988 vyžiadali okolo 9 000 životov.

Kaddáfí ale po neúspechoch v Čade stratil všetky ideály o légii a v roku 1987 ju rozpustil. Ale niektoré stopy po légii sú badateľné doposiaľ. Napr. mnohí velitelia milícií Janjaweed pôsobiacich v Darfúre tvrdia, že prešli výcvikom v Líbyi.

Podobný dopad mala existencia légie aj na oblasť Tuareg v Mali a v Nigeri. Mnohí najmä mladí ľudia z oblasti počas období sucha odišli do Líbye kde si našli svoju cestu k légii. Tam sa zoznámili aj s jej myšlienkami a bol v nich vypestovaný odpor voči ich vláde. A taktiež ich naučili samozrejme bojovať. Táto nebezpečná kombinácia bola kľúčom k tomu aby títo ex – legionári zohrali významnú úlohu počas nepokojov v oblasti Tuareg v rokoch 1989-1990.

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článek vložen 14. 7. 2008